UTZ Certified là một chương trình và nhãn cho canh tác bền vững. Nông nghiệp bền vững giúp nông dân, người lao động và gia đình của họ để thực hiện tham vọng của mình và góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất, bây giờ và trong tương lai.

Nhiệm vụ của UTZ Certified là để tạo ra một thế giới nơi mà nông nghiệp bền vững là tiêu chuẩn, nơi nông dân thực hiện các thực hành nông nghiệp tốt và quản lý trang trại của họ mang lại lợi nhuận với sự tôn trọng con người và hành tinh của ngành công nghiệp.

***UTZ có khác VIETGAP không?
UTZ có khác hơn VIETGAP là UTZ CERTIFIED quan tâm nhiều hơn đến người sản xuất ra sản phẩm được chứng nhận UTZ gồm các yếu tố văn hóa, y tế, xã hội như giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, tuổi lao động trẻ em, nhà ở mọi người, nước sạch và môi trường sản xuất nông nghiệp tự nhiên bền vững, còn VIETGAP cũng có nhưng đặc biệt chú trọng kỹ thuật canh tác theo hướng sạch nhiều hơn.

***Về chứng nhận UTZ:
Chứng nhận UTZ (UTZ CERTIFIED) là một bộ tiêu chí chứng nhận cho 4 sản phẩm café, cacao, trà, dầu cọ sạch trên toàn cầu gần giống như chứng nhận VIETGAP; UTZ CERTIFIED bắt đầu triển khai tại Việt Nam trên cây cà phê ở Tây Nguyên từ năm 2002 và trên cây ca cao Bến Tre, Tiền Giang từ năm 2010.

Nếu có UTZ CERTIFIED thì người sử dụng sản phẩm cacao sẽ biết chính xác sản phẩm đó xuất phát từ đâu và biết người sản xuất đã có trách nhiệm an toàn đối với người tiêu dùng.

Nếu có UTZ CERTIFIED thì nhận biết được người sản xuất sản phẩm nầy sử dụng nông hoá phẩm một cách hợp lý, nông dân và gia đình họ có nhà ở thích hợp, được chăm sóc sức khoẻ, được đi học và được đào tạo, cũng như các quyền lao động của họ được bảo vệ, được trang bị những kiến thức canh tác cà phê, cacao chuyên nghiệp và các biện pháp marketing, qua đó họ có thể tiếp cận thị trường tốt hơn và phát triển quan hệ tốt hơn với khách hàng của mình, khách hàng tin tưởng rằng cacao đó được trồng theo phương thức bền vừng.

Nếu có UTZ CERTIFIED sẽ đem đến cho các tổ chức sản xuất hay hộ sản xuất khả năng tiếp cận mạng lưới quốc tế những người trồng cacao với các chương trình hỗ trợ của người mua và các tổ chức phi chính phủ, những hỗ trợ kỹ thuật và những hướng dẫn từ các chuyên gia nông nghiệp được UTZ CERTIFIED đào tạo cũng như từ các đại diện UTZ CERTIFIED trong nước.

Nếu có UTZ CERTIFIED sẽ là một công cụ hữu ích cho các hãng để chứng minh với người tiêu dùng rằng cacao của mình được trồng một cách có trách nhiệm, có thể tạo ra sự tin tưởng và uy tín.

Nếu có UTZ CERTIFIED thì các tổ chức sản xuất và hộ sản xuất sẽ được kiểm tra hàng năm để đảm bảo họ vẫn luôn tuân thủ với các yêu cầu của UTZ CERTIFIED đề ra và dĩ nhiên sẽ được tái chứng nhận. Các thanh tra chuyên nghiệp, độc lập của UTZ CERTIFIED tiến hành công tác đánh giá này.

Nếu có UTZ CERTIFIED thì giúp tăng vị thế trong đàm phán giá cho người trồng cacao để có giá tốt hơn cho sản phẩm của mình. Người mua xác nhận giá trị đó thông qua việc trả cho người trồng giá thưởng cho cacao được chứng nhận.

Thẻ:, , ,